Công nghệ lốp xe chống ‘đinh tặc’

Với công nghệ RhinoTire, người dùng có thể thoải mái phóng xe qua bãi đinh mà lốp không bị xì hơi. Một giải pháp chống lại nạn đinh tặc. Công nghệ RhinoTire là một bước đột phá trong ngành công…